Městská tiskárna – Bardějov

Z Encyklopedie knihy

Městská tiskárna – Bardějov institucionální tiskárna, kterou město získalo po smrti bezdětného Jakuba Klössa ml. (zemř. 1665). Její činnost je s přestávkami doložena v letech 1668-1713. Faktory byli 1668-1669 Juraj Sambuch (též Sambuc, zemř. 1673), např. Peter Hrabovský z Hrabova Manuale latino-hungarico-slavonicum (Bardejov 1668), a s přestávkami 1669-1715 Tomáš Scholtz (zemř. ca 1715), např. Daniel Klesch Catalogus presbyterorum Scepusiensium (Bardejov 1669). Oba jmenovaní však v určitých časových úsecích pracovali také jako soukromí bardějovští tiskaři, např. Scholtz, když ve vlastním nákladu „Typis civit. Bartphae“ tiskl Jus civile und gewöhnliche burgerliche Ordnungen (Bardejov 1700). Po nějakou dobu zde jako tiskař působil Leonhard Ochernal (1683-1684), např. Ferdinand Albrecht Ovis perdita rediens (Bardejov 1683). Zdá se tak, že Tiskárna bývala čas od času pronajímána. Výtvarná hodnota produkce i časté přerývky v činnosti ale ukazují, že knihtiskařská činnost v Bardějově po vymření rodiny Klössů postupně upadala. Roku 1715 přešla Tiskárna koupí do Košic na Tiskárnu jezuitskou.


Lit.: KRPELEC, B.: História kníhtlačiarstva v Bardejove. Slovenský typograf 4, 1942, s. 69-70; VALACH, J.: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku. Martin 1987.

Lex.: CHYBA 287-288 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; MINÁČ (red.) 5. 175 (Sambuch) a 232 (Scholtz).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.