Majuskule

Z Encyklopedie knihy

Majuskule (z lat. maiusculus = větší, angl. upper-case letter, fr. majuscule, něm. Majuskel, Großbuchstabe) písmeno velké abecedy starořímského původu, užívané na antických kamenných nápisech. Dvoulinkový systém, do něhož je konstruována, zaručuje stejnou výšku všech písmen. Vývojově je starší nežli minuskule. Synonymně se nazývá též kapitála nebo verzála.


Lit.: HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.