Malovaná vazba (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Poměrně vzácný typ vazby s malovanou či kreslenou výzdobou na usňovém či pergamenovém pokryvu desek. Malované vazby bohemikální provenience sice známe již ze středověku, o něco hojnější jsou ale až v renesanci (s malovaným heraldickým supralibros, vzácněji  s portrétem na přední desce). Ze středověku známe i nepočetné vazby, jejichž dřevené desky jsou polepeny pergamenovými miniaturami a ty chrání kryty z tenkých a průsvitných rohovinových destiček.

Lit.: HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce 19. století. Praha 1959, s. 20; Haute Couture für Bücher. 1000 Jahre Einbandkunst in der Würtembergischen Landesbibliothek (ed. V. Trost). Stuttgart 2013, s. 38–39; HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970, s. 65; LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 91; MAZAL, O.: Europäische Einbandkunst aus Mittelalter und Neuzeit. Graz. 1990, s.13–14; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 41, 66. 

Autor hesla: Kamil.boldan