Marginálie (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Verze z 9. 10. 2018, 18:08, kterou vytvořil Jindrich.marek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Marginálie jsou texty nebo poznámky různého rozsahu, zapsané na prázdné okraje listů rukopisu. Podle charakteru může jít o korektury, obvykle současné se vznikem rukopisu, nebo o obsahové poznámky, komentáře apod., které mohou být nezřídka i pozdější. Specifickým typem jsou grafická označení na okrajích listů, upozorňující na významné pasáže textu (ukazovací ručka, nota bene).

Autor hesla: Jindrich.marek