Martin Huss

Z Encyklopedie knihy

Martin Huss (též Huz, zemř. 1482?) významný tiskař v Lyonu doložený mezi léty 1478-1481. Pocházel z Německa, vyučil se v Basileji a z tamní Wensslerovy dílny získal do začátků potřebný písmový materiál. K výrobě prvních dvou publikací, které do té doby vycházely tiskem pouze v Itálii, totiž Johannes Mesue Opera medicinalia (Lyon 1478) a Matthaeus Silvaticus Liber pandectarum medicinae (Lyon 1478), přizval začínajícího kolegu Jeana Syberta (též Johann Siber, činný pak samostatně do 1506). Již od podzimu 1478 však pracoval sám. Tehdy vydal francouzskou verzi Specula humanae salvationis čili Le mirouer de la redemptionis (Lyon 1478), nejstarší ilustrovanou knihu na území Francie. Obsahovala 256 figurálních dřevořezů pořízených dle německého znění (Basel 1476).

Tanec Smrti v tiskárně a u knihkupce (Lyon 1499). Danse macabre (Lyon, Matthias Huss 1499). Detail liniového dřevořezu z fol. b1a. Repro: Faulmann 1882.

Příbuzný (snad mladší bratr) Matthias Huss (též Mh., zemř. po 1507?) pocházel také z Německa. Dobře zavedenou lyonskou dílnu převzal roku 1482 a obratně ji vedl až do roku 1500. Mezi 1483-1484 se na čas stal jeho společníkem kolega Pierre Hongre (též Petrus Ungarus, činný 1482-1510). Za první Matthiasovu publikaci se považuje přetisk ilustrovaného Specula humanae salvationis čili Le mirouer de la redemptionis (Lyon 1482), které později reeditoval pětkrát. Ještě vyššího počtu, a to šesti vydání v Hussově dosáhly dvě jazykové verze oblíbené ilustrované knihy Jacoba de Voragine Legenda aurea (Lyon 1483 poprvé francouzsky a 1486 poprvé latinsky). Čtenářsky oblíbenou středověkou prózu Jacoba de Theramo Consolatio peccatorum, seu Processus Belial vydal francouzsky vůbec poprvé: ilustrovaný překlad s názvem Le procés de Belial a lencontre de Jhesus (Lyon 1481) pak publikoval ještě třikrát. Francouzské Danse macabre (Lyon 1499) tiskl pouze jedenkrát, zato však s nejstarším vyobrazením tiskárny. Z produkce pařížského kolegy Jeana Bonhommeho převzal oblíbené převyprávění La destruction de Troye (Lyon 1485), které dle původního sepsání Quida de Columny vzdělal Jacques Millet. Čtvrté vydání s datem 1500 je patrně jeho tiskem posledním. Jako signet užíval monogram Mh.


Lit.: BRUN, R.: Le livre français. Paris 1969; BRUN, R.: Le livre français de la renaissance. Paris 1970; DALBANNE, Cl.: La Légende dorée. M. Husz et P. Hongre 1483. Lyon 1925; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; MARTIN, A.: Le livre illustré en France au XVe siècle. Paris 1931.

Lex.: GELDNER 2. 216-221. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.