Matrice

Z Encyklopedie knihy

Výroba patric a matric (Livourne 1772). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … premiere partie, seconde livraison en deux parties (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1772). Příloha 91, tabule bez čísla. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 5.

Matrice (též matice, z lat. mater = matka; angl. matrix, fr. matrice, něm. Gießform nebo Matrize) 1. hranolek vyráběný do 80. let 15. století z olova, později běžně z mosazi (slitiny mědi a zinku). Na jeho boční straně je snížený pozitivní obraz litery pořízený kónickým ocelovým razidlem zvaným patrice. Po vyražení obrazu následovalo ruční justování ražby (přeměření a korigování). Teprve s bezchybnou matricí bylo možno zahájit vlastní písmolijecký proces. Matrice se vložila do spodní části licího strojku tak, aby písmový reliéf směřoval k otvoru, jímž byl opatrně vléván písmový kov. Bod tání písmového kovu musel být pochopitelně nižší nežli bod tání matrice. Po vyklepnutí odlitku se odlévací proces opakoval tak dlouho, dokud nebyl pořízen žádaný počet tiskových písmen. Charles Whitehause uvádí, že matrice mohla v odlévacím procesu sloužit až 20 let, aniž by došlo k jejímu znehodnocení. Původcem této nedílné složky moderní technologie knihtisku je Johann Gutenberg. Pravděpodobně nejstarší dodnes zachované matrice sloužily k výrobě textury v 80. letech 15. století a vznikly v dílně Henricka P. Lettersnidera (činný v Antverpách asi od 80. let 15. století do 1501). Manuální ražbu matric nahradil až Američan Linn Boyd Benton (1844-1932) vynálezem rycího pantografu 1885.

2. Ve stereotypii odlévací forma pořízená otiskem původní kovové sazby do měkké papírové hmoty. Po vysušení se pozitivní matrice naplnila speciálním písmovým kovem. Tak vznikl odlitek identický s originální tiskovou formou. Obdobným způsobem byla duplikována vosková matrice tiskové formy v procesu galvanoplastiky.


Lit.: KABÁT, K.: Knihtisk a jeho vývoj v Československu. Praha 1936; KOCH, R.: Vom Stempelschneiden. Gutenberg-Jahrbuch 1931, s. 290-292; LECHENE, R.: L’imprimerie de Gutenberg a l’electron. Paris 1965 (repr. Lyon 1972); NEŠVERA, R. K.: Kralický nález typografického materiálu z hlediska technicko-historického. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 81-93; WHITEHAUSE, Ch.-AXT, G. W.: Über der heutigen Umgang mit frühen Druckschriften. Typographische Monatsblätter. Schweizer graphische Mitteilungen 107, 1988, s. 25-32; WILKES, W.: Das Schriftgießen. Von Stempelschnitt, Matrizenfertigung und Letternguß. Eine Dokumentation. Darmstadt 1990; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.