Meandr

Z Encyklopedie knihy

Meandr (z lat. Maeander = řeka v Malé Asii typická mnoha zákruty, angl. meander, fr. méandres, něm. Mäander) původně antický geometrický ornament tvořený spirálou, nebo častěji zubovitě zalamovanou linkou. Během 16. a 17. století se půdorysem meandru inspirovala figurální sazba. V knižní grafice 17. a 18. století byl meandr poměrně častým prvkem vlysu a hojně se užíval též v borduře knižní vazby. Na širokých titulních lištách ho spolu s motivem lotosu a palmetou uplatnily ještě bibliofilní tisky pozdního 19. století.


Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 217.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.