Minuční figura

Z Encyklopedie knihy

Minuční figura (též Aderlassmann z něm. Ader lassen = pouštět žílou) figurant schematicky znázorňující, kdy a z které části těla pouštět krev, případně kdy a kam sázet baňky s pijavicemi. Součástí dřevořezového diagramu (něm. Aderlasstafel), který se obligatorně nacházel zejména v minucích, byly astronomické a lékařské značky.

Nejstarší zahraniční minuce s figurantem vznikaly od 80. let 15. století. U nás počal první minuční figury užívat ve 20. letech 16. století tiskař Pavel Olivetský z Olivetu. Figury vhodně uplatnila vedle této jednolistové produkce také odborná lékařská literatura, např. několikrát vydaný spisek Jana Chocenského O krvi pouštění žilami i baňkami (poprvé Praha 1532). Jako reziduum starší osvětově zdravotnické praxe se však diagramy vyskytovaly i později. Zatímco v zahraničí k reprodukci obrázku sloužil mědiryt, kupř. jednolist Ein sehr nötiger Aderlass-Zettel auff alle Jahr gerichtet (Heilbronn 1632), domácí výrobci upřednostňovali ještě v 17. století levnější dřevořez, např. Sebastian Fabian Stryjewicz Kalendář hospodářský a kancelářský … k létu Páně 1658 (Olomouc 1657?) publikovaný Vítem Jindřichem Ettelem.


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Nástěnné kalendářní minuce Pavla Olivetského. Knihovna. Vědecko-teoretický sborník 1962. Praha 1962, s. 23-58; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; SUDHOFF, K.: Laßtafelkunst in Drucken des 15. Jahrhunderts. Archiv für Geschichte der Medizin 1, 1908, s. 219-288.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.