Neautorizované vydání

Z Encyklopedie knihy

Neautorizované vydání (z lat. auctor = původce, angl. unauthorized edition, fr. édition clandestine, něm. unberechtigte Ausgabe) vydání realizované bez autorova souhlasu se zveřejněním díla. Lavinovité množství neautorizovaných vydání minulých staletí plynulo z neexistujícího autorského práva. Patisky však vznikaly i v 19. století, kdy autorskoprávní ochrana byla již všeobecně přijata. Na titulních stranách některých latinských edic je neautorizované vydání značeno termínem editio spuria (lat. nečistá, špinavá). Opakem je vydání autorizované.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.