Norma

Z Encyklopedie knihy

Norma (lat. pravítko, pravidlo, angl. manchette, fr. side-note, něm. Norm nebo Randbemerkung) pomocný identifikační text sázený menším písmovým stupněm na první stránku každého archu. V prvotiscích ho najdeme společně s archovou signaturou v pravém dolním rohu, později pod levým okrajem spodního řádku. Text pozůstával z drasticky zkráceného názvu díla či příjmení autora a u svazkových děl též z pořadové číslice příslušné části, např. norma „Böhm. Gesch. 4 Th. 2 Band“ označovala archy Pubičkových Chronologische Geschichte Böhmens … des IVten Theils zweiter Band (Praha 1781). Velké zahraniční tiskárny, které pracovaly na sazbě několika rozsáhlých knih současně, užívaly normy již před rokem 1500. Vedla je k tomu potřeba snadné orientace v rozpracovaných titulech. Totéž platilo i pro knihvazače, který tím, že se norma při falcování ocitla na prvním listu složky, získal navíc ještě kontrolu nad snášením knižního bloku. Po sešití složek norma jako nepotřebná většinou mizela v ořezu (pokud zůstala neporušená a čitelná, je důležitým prvkem při určování torzovitě zachovaných exemplářů). Do Čech tento pomocný text zavedla okolo poloviny 17. století pražská Tiskárna jezuitská. S rozšířením knižní výroby se norma stala nepostradatelnou identifikační pomůckou v provozu všech velkopodniků 18. a 19. století.


Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.