Obsah (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Obsah rukopisu nejčastěji zapsaný na přední desce, na přídeští nebo na prvním listu (případně na ořízkách) je pomůcka pro nalezení jednotlivého textu v konvolutu. Uvádí název textu, případně autora a někdy také odkaz na konkrétní folio. Některé větší knihovny měly častěji používaný způsob zapisování titulů – obecně méně časté je jejich záznam přímo na potah desky, obvyklejší je užití štítků, které mohou být jak lepené na desku, tak i připevňované hřebíčky pod plátek rohoviny nebo upevňované do kovového rámečku, stejný způsob ale nemusí trvat po celou dobu existence knihovny. Při popisu rukopisu je důležité obsahy uvádět in extenso: jednak jejich znění často uvádí autory jednotlivých děl (ať už skutečné nebo domnělé), jednak se jejich znění může přesně nebo ve velké míře shodovat se zněním zápisů v soudobých katalozích (pokud existují) a může tak přispět k jejich určení ve starších knihovních pomůckách.

Autor hesla: Jindrich.marek