Ondřej Niederhofer

Z Encyklopedie knihy

Ondřej Niederhofer (též Niderhofer, nar. 1759) pražský kreslíř a mědirytec pocházející z Chebu. Byl žákem Ludvíka Kohla. Existenční zajištění získal jako učitel kreslení a suplent geometrie na pražské polytechnice. Ilustrátorskou činnost vyvíjel výhradně v rámci soudobé literatury.

Jeho rytiny tak doprovázejí kupříkladu díla Karla Rafaela Ungara. Dvoudílná Revision der böhmischen Litteratur (Praha 1779-1780) nese na obou titulních stranách drobné ilustrační viněty, např. výjev učitele trestajícího satyra se signaturou „Niderhofer f.“. Titulní stranu třetího dílu Ungarovy edice Balbínova spisu Bohemia docta (Praha 1776-1780) vyzdobil vinětou s pohledem do knihovního sálu Univerzitní knihovny v pražském Klementinu („A. Niderhofer deline: & sc.“). Stejný motiv přeryl ještě jednou pro Ungarovo literárněhistorické pojednání Gedanken von dem Zustande der Schulen und der lateinischen Literatur in Böhmen (Praha 1784).

Tři vydání Pařízkova díla Versuch einer Geschichte Böhmens für den Bürger (Praha 1781, 1782 a 1789) provázela Niederhoferova titulní viněta dle Kleinhardovy předlohy a „Historische Karte von Königreiche Böhmen“, rytá dle Pařízkovy kresby. Pro první díl Pelclových dějin Kaiser Karl der Vierte (Praha 1780-1781) Niederhofer rytecky reprodukoval císařovu pečeť a do 4. dílu (1782) Pelclových Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha 1773-1782) přispěl frontispisem s náhrobkem Tychona Brahe a 25 portréty. Spolu s rytcem Josefem Kochem se podílel na ilustrování publikace Antonína Strnada Beschreibung der berühmten Uhr- und Kunstwerke am altstädter Rathause und auf der königl. Sternwarte zu Prag (Praha-Dresden 1791). Signaturu „A. Niderhofer sc.“ nese však jen jedna rytina z šesti, totiž portrét matematika Jana Kleina.


Lex.: DLABAČ 2. 387-389 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 11. 336 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 25. 461 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 203-204. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.