Ottaviano Petrucci

Z Encyklopedie knihy

Verze z 18. 9. 2019, 12:26, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Petrucciho metoda nototisku (Venezia 1509). Bossinensis, Franciscus: Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato (Venezia, Ottaviano Petrucci 1509). Repro: Faulmann 1882.

Ottaviano Petrucci (též Forosemproniensis, 1466-1539) italský tiskař usazený od 1491 v Benátkách, kde se též vyučil. Jeho přínos tkví v tom, že po prvních pokusech Ulricha Hana propracoval na konci 15. století modernější způsob typografického nototisku na bázi Gutenbergovy komplexní technologie knihtisku.

Petrucciho postup byl dvoufázový: nejprve odlil pohyblivé hranolky s notami, které kladl do sázítka a pak zkomponované do tiskové formy reprodukoval na příslušná místa předem vyryté a otištěné osnovy. Výsledkem tohoto pracného, ale obdivuhodného soutisku se stal jednolitý hudební záznam, jehož notová složka byla hrubší a prozrazovala tisk z výšky, kdežto jemnost osnovy poukazovala na tisk z hloubky. Již roku 1498 (a pak ještě 1513) si tento postup pojistil desetiletým privilegiem.

Jeho samostatná činnost je v Benátkách doložena však až 1501-1509 a v rodném Fossombrone 1511-1523. Prvním známým tiskem je Harmonice musices oghecaton (Venezia 1501), dále Canti cento cinquanta (Venezia 1503), Tenori e contrabassi intabulati (Venezia 1509) či Musica de messer Bernardo Pisano (Fossombrone 1520). Vytiskl více než 60 loutnových či varhanních tabulatur s menzurální notací. Nová technologie se i přes vrchnostenskou ochranu samozřejmě neutajila a již v roce 1506 pronikla do augsburské dílny Erharda Oeglina a 1521 do Wormsu k Peteru Schöfferovi ml. Pokud víme, v Čechách ani na Moravě se o Petrucciho způsob typografického nototisku nikdo nepokusil. Jednodušší formu zpopularizoval Pařížan Pierre Attaingnant.


Bibl.: DAVIDSSON, A.: Bibliographie zur Geschichte des Musikdrucks. Uppsala 1965.

Lit.: HEARTZ, D.: Pierre Attaingnant, royal printer of music. A historical study and bibliographical catalogue. Berkeley-Los Angeles 1969; VERNARECCI, A.: Ottaviano dei Petrucci. Venezia 1881.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 255 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 423; EITNER 7. 395-397. = EITNER, R.: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. 1-11. Graz 1959-1960.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.