Písař

Z Encyklopedie knihy

Osoba, která napsala originál díla (v tomto případě může jít o autora a jeho autograf) nebo častěji jeho opis

Způsoby opisování knih se na území Čech ve středověku měnily v průběhu doby. V době do konce 13. století se rukopisy opisovaly především v klášterních a kapitulních skriptoriích, od poloviny 14. století (zejména v souvislosti se vznikem univerzity) se výrazně rozšiřuje opisování pro vlastní potřebu a zároveň od druhé poloviny 14. století jsou dosvědčeni i laičtí písaři, kteří pracovali na zakázku (katedrálové).

Autor hesla: Michal.dragoun