Paleotyp

Z Encyklopedie knihy

Paleotyp (z řec. palaios = starobylý, typos = ráz od typtō = tepu, razím, angl. early printed book, fr. livre premier, něm. Frühdruck) chronologicky vymezená kategorie starých tisků vzniklých mezi léty 1501-1550 čili v době, kdy typografie získala pevný řád, kniha našla neměnnou strukturu a kdy se technologie ručního knihtisku na následujících tři sta let ustálila. Poněvadž paleotypy raného 16. století logicky vykazují některé znaky charakteristické pro prvotisky, produkce z období 1501-1520 je nadto ještě vymezena zvláštní podskupinou nazývanou postinkunábule.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.