Panoplie

Z Encyklopedie knihy

Panoplie (z řec. panoplia) původně úplná výzbroj řeckého těžkooděnce, později válečná trofej nebo insignie umístěná na stěně. Panoplie z vějířovitě uspořádaných zbraní byla od dob pozdní renesance a zejména v baroku užívána jako dominantní prvek titulních bordur či honosných kartuší a rámů. Mimo to se ještě v 18. století uplatnila jako oslavný element holdovacích frontispisů.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.