Peter Flötner

Z Encyklopedie knihy

Peter Flötner (též Flattner, Fledner, Flettner, Flödner, 1485/90-1546) renesanční sochař, kreslíř, zlatník a dřevořezáč. Pocházel údajně ze Švýcarska a pravděpodobně od 1522 se usadil v Norimberku. O deset let později se datují jeho ilustrátorské prvotiny, např. v německém vydání Thuróczova díla Der hungern Chronica (Wien 1534). Dosavadní zkušenosti dekoratéra ho přivedly též k tvorbě knižního dekoru. Spolu s Hansem Brosamerem a Virgilem Solisem st. vyzdobil propagační spis Burkharda Waldise Ursprung und Herkummen der zwölff ersten alten König … Deutscher Nation (Nürnberg 1543).

Nejsilnější vliv na rozvinutí středoevropského renesančního ornamentu zaznamenal však posmrtně vydaný Flötnerův čtyřicetilistový vzorník italských mauresek a grotesek, tvořených dřevořezem bílé linie (Zürich 1549, bez textu a bez titulního listu). Vlastní vzorník se do dnešních dob zachoval jen velmi vzácně, neboť záhy sloužil jako vyhledávaná a obkreslovaná pracovní pomůcka uměleckých řemeslníků, ilustrátorů i knihvazačů. Některé Flötnerovy ozdoby z edice 1549 byly přímo převzaty kupříkladu do portrétní série Jacopa Strady Imperatorum Romanorum omnium orientalium et occidentalium verissimae imagines (Zürich 1559) anebo do obdobně orientovaného vzorníku Rudolfa Wyssenbacha Wunderbarliche kostliche Gemält (Zürich 1561). Wyssenbach byl během 1548-1551 a 1564 činný jako tiskař v Curychu.


Lit.: BANGE, E. F.: Peter Flötner. Leipzig 1926 (Meister der Graphik, Bd. 14); FLÖGEL, K. Fr.: Geschichte des Grotesk-Komischen. München 1914; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; SCHUNKE, I.: Vom Einfluss der ornamentalen Vorlageblätter auf den Einbandschmuck. Gutenberg-Jahrbuch 1954, s. 290-303.

Lex.: NAGLER 5. 43-44 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 12. 108-115. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.