Peter Friederici

Z Encyklopedie knihy

Peter Friederici Němec usedlý v Praze 1620 jako tiskař angažující se pro Fridricha Falckého. Z jeho produkce se dnes zřejmě nic dochovalo. Nevíme, zda byl příbuzný Lufftova vyučence Ambrosia Fritsche (též Fridericus), který od 1565 až do své smrti 1593 pracoval ve Zhořelci. Fritsch tiskl školní literaturu, a to i jazykově českou (Vavřinec Špán 1574, Tadeáš Hájek z Hájku 1581).


Lit.: WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 159 (Fritsch); CHYBA 93. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.