Pierre Paul Prudhon

Z Encyklopedie knihy

Pierre Paul Prudhon (1758-1823) malíř narozený ve francouzském městě Cluny a od 1778 až do konce života usazený v Paříži. Vynikl zejména melancholicky laděnými portréty. Okrajově a jen z existenčních důvodů se věnoval knižní ilustraci. Je autorem sošných figurálních kompozic, poučených ze vzorů klasicisty Davida, jichž využívala Didotova tiskárna ve snaze zkvalitnit soudobou, řemeslně vyráběnou knihu, např. Longus Les amours pastorales de Daphnis et Chloé (Paris 1800), Jean Racine Oeuvres (Paris 1801-1805) či Bernardin de Saint-Pierre Paul et Virginie (Paris 1806).


Lit.: GONCOURT, Ed. de: Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, dessiné et gravé de Pierre-Paul Prudhon. Paris 1876; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; SANDER, M.: Die illustrierten französischen Bücher des 18. Jahrhunderts. Taschenbibliographien für Büchersammler, 3. Stuttgart 1926.

Lex.: NAGLER 13. 315-318 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 27. 431-433. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.