Postinkunábule

Z Encyklopedie knihy

Postinkunábule (z lat. post = po, in cunabula = v plenkách, v kolébce, angl. early printed book, fr. livre premier, něm. Frühdruck) chronologicky vymezená kategorie paleotypů vzniklých mezi léty 1501-1520 čili v době, kdy staré tisky vykazovaly ještě některé formální znaky prvotisků. Mezi produkcí 15. a počátku 16. století nebyla pociťována žádná přerývka ani soudobou společností. Formální i obsahovou kontinuitu akceptovala ještě retrospektivní bibliografická praxe 18. a 19. století, např. svazky 6-11 soupisu Georga Wolfganga Panzera Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittairii, Denisii … emendati et aucti (Nürnberg 1793-1803), stať Václava Hanky Bibliografie prvotiskův českých od 1468 až do 1526 léta (vycházející na pokračování v Časopise Českého muzea 1852), nebo Index to the early printed books in the British Museum Roberta Proctora (London 1898-1903). Dnes se postinkunábule chápou jako zcela svébytná kategorie a také jejich soupisy vznikají zcela separátně. Katalogizace se však řídí mezinárodními pravidly pro popis prvotisků (publikovány byly ve 3. svazku Gesamtkatalogu der Wiegendrucke z roku 1928 a znovu v úvodu reedice 8. svazku 1978).


Bibl.: VOBR, J.: Catalogus librorum ab a. MDI ad a. MDXX typis impressorum, qui in Scientiarium bibliotheca publica Brunensi asservantur. Pars I-V. Brno 1985-1989; WELLER, E.: Repertorium typographicum. Die deutsche Literatur im ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts. Im Anschluß an Hains Repertorium und Panzers deutsche Annalen. Bd. 1-2. Nördlingen 1864-1885 (repr. Hildesheim 1961).

Lit.: GOFF, Fr. R.: Incunabula and sixteenth century imprints. Library trends 15, 1967, s. 456-458; WALLRATH, R.: Das schön gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Köln 1962.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.