Protititul

Z Encyklopedie knihy

Protititul (angl. parallel title, fr. titre parallèle, něm. Paralleltitel) levá část dvoulistu nesoucí na rubu doplňkové údaje k názvu díla, který je otištěn protilehle čili na líci titulního listu. Ve srovnání s geneticky starším předtitulem se protititul vyvinul až počátkem 19. století jako charakteristický prvek naukové (a později i beletristické) literatury uveřejňované ve specializovaných edičních řadách, např. text titulní strany „O národních písních a pověstech plemen slovanských. Od Ľudevíta Štúra. Spisů musejních číslo XLVI. V Praze 1853. V kommissí u Františka Řivnáče“ byl doplněn protititulem „Novočeská bibliothéka vydávaná nákladem Českého museum. Číslo XVI. O národních písních a pověstech plemen slovanských. Od Ľudevíta Štúra. V Praze 1853. V kommissí u Františka Řivnáče“.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.