Rám (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Okraj výzdoby na pokryvu knižních desek utváří jeden rám či několik do sebe vnořených rámů. Rám uzavírá vnitřní pole (ve starší terminologii zrcadlo). V případě slepotiskové výzdoby bývá rám ohraničen linkou a vyplněn otisky jednotlivých kolků či ornamentálními pásy zhotovenými pomocí válečků. Na raně renesančních vazbách se od konce 15. století začínají objevovat i rámy se zlacenou výzdobou.

Lit.: LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 95–96; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s.  70. 

Autor hesla: Kamil.boldan