Reedice

Z Encyklopedie knihy

Reedice (z lat. předp. re- = opakování, obnovování, edere = vydat, editio = vydání) nadnárodně užívaný termín pro nové vydání, jehož text se od předešlé edice buď neliší vůbec, anebo jen nepatrně. Zasáhly-li změny více než ca 10% textu nového vydání, pak již nehovoříme o reedici, nýbrž dle povahy změn o vydání přepracovaném či vydání upraveném. V moderní době termín reedice velmi často, avšak ne vždy zcela přesně splývá s českým výrazem přetisk. Jiné významy mají označení patisk a reprint.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.