Responsorium

Z Encyklopedie knihy

Původně se jednalo o ozdobný, složitý zpěv sólisty následovaný jednodušší odpovědí lidu; podle slova responsum (odpověď) se tento způsob provedení nazývá responsoriální. Časem se sólistická část přenesla na sbor, respektive na menší výběr scholy, a kvůli rostoucí náročnosti byl ze zpěvu vyloučen lid. Obě části responsorií jsou propojeny hudebně i myšlenkově. Responsoria se uplatňují jak ve mši (např. graduale), tak také v hodinkovém officiu. Zvláštní formou je tzv. malé responsorium (breve), které sice používá princip odpovědí, ale není zdobné a nemá sloužit k podpoře meditace.

Lit.: APEL, W.: APEL, Willi: Gregorian chant, Bloomington 1958; KELLY, T. F.: Melodie Elaboration in Responsory Melismas, in: Journal of the American Musicological Society, XXVII (1974), s. 461–474.

Autor hesla: Dagmar.stefancova