Roh hojnosti

Z Encyklopedie knihy

Roh hojnosti (angl. cornucopia, fr. corne d’abondance, něm. Füllhorn) alegorie darů přírody, v užším významu pak symbol bohatství dosaženého trpělivou prací. Motiv různě zprohýbaného dutého rohu, z něhož tryskalo nepřeberné množství lesních a zemědělských plodů a květin jako výraz plodnosti a hojnosti, převzalo dle antické mytologie výtvarné umění a opožděně i knižní grafika. Během 17. a 18. století se roh hojnosti stal oblíbeným motivem viněty a vlysu či doplňkem iniciály. V tištěné knize byl většinou prezentován samostatně, starořecké bohyně Gáia a Démétér ho jako atribut drží zřídka, např. Schantzova titulní viněta s Českým lvem a personifikovanou Spravedlností a Hojností u mladšího vydání Práv městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína (Praha 1755). Zatímco barokní dřevořezy charakterizuje hrubší a schématické provedení, rokoková a klasicistní mědirytová podoba se vyznačovala minuciózní kresbou, větší volností a hravostí.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.