Rozeta

Z Encyklopedie knihy

Rozeta (z lat. rosa = růže, jinak též růžice, angl. a fr. rosette, něm. Rosette) stylizovaný květ růže nebo kopretiny s hvězdicově uspořádaným okvětím. Rozeta jako jeden z nejstarších vegetativních ornamentů pochází z dob předkřesťanských civilizací a dobře se uplatnila již na egyptských vazbách orientálních. Antické a středověké přísně symetrické pojetí plynule zdomácnělo v dekoru renesančních tisků a knižní vazby, ale baroknímu vkusu příliš nevyhovovalo (spíše se setkáváme s morfologicky příbuzným vějířem na takzvaných vazbách ve stylu „éventail“). Útlum během 17. století vystřídal opětovný zájem během klasicismu a romantismu. Samostatná, pásově uspořádaná rozeta mívala funkci koncové viněty (vinětky fleuronového typu). Často se uplatnila též jako doplněk rozvilin a skladebný prvek pásů z linek a jiných ornamentů.


Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.