Rys papíru

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:46, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Rys papíru (z arab. rizma, angl. ream of paper, fr. rame de papier, něm. Ries Papier) pomocná distribuční jednotka ručního papíru udávaná počtem nesložených, či jednou přeložených archů. Rys od 17. století do roku 1884 tvořilo 20 knih papíru čili 480 archů klíženého psacího papíru, anebo 500 archů neklíženého knihtiskového papíru. Deset rysů dávalo 1 balík papíru.


Lit.: HOFMANN, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň 1984; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.