Skriptorium

Z Encyklopedie knihy

Písař ve skriptoriu při práci - Národní knihovna ČR, XXIII F 138. fol. 2r (detail)

Písařská dílna činná zpravidla při církevní instituci. Podle její velikosti mohlo v jejím fungování docházet i k rozdělení specifických činností (např. rubrikace, iluminátorská výzdoba) mezi jednotlivé členy. 

Někdy se rovněž rozlišuje písařská dílna v užším smyslu, která označuje skupinu osob působících v určitém době na stejném místě, a písařská škola, v níž může být patrné její hierarchické uspořádání (vedoucí osoba – učitel, žáci) a jejíž produkty jsou si navzájem graficky bližší. Vzhled písma některých skriptorií je natolik specifický, že umožňuje přímé provenienční zařazení místa vzniku rukopisu, někdy je ale možné takto určit jen širší oblast.

V českém středověku dosavadní výzkum prokázal existenci skriptoria např. v klášteře Břevnov v době od poloviny 11. století, ve strahovském klášteře v polovině 12. století nebo při olomouckém biskupství v době episkopátu Jindřicha Zdíka (1126–1150).