Souborné vydání

Z Encyklopedie knihy

Souborné vydání (též sebrané spisy, kompletní vydání, angl. complete edition, fr. oeuvres complètes, něm. Gesamtausgabe) vydání zpřístupňující naráz všechna díla určitého autora, anebo alespoň podstatnou část jeho tvorby. Podle okolností byla pořádána ještě za pisatelova života, či po smrti. Synonymně se užívá též latinské označení opera omnia. To však může postihovat i několik vydavatelských počinů (něm. Gesammelte Werke, Sammelausgabe, Sämtliche Werke). Titulní strany souborných vydání obsahovaly buď společný název (angl. collective title, fr. titre général, něm. Gesamttitel), anebo se textově lišily (angl. changed title, fr. titre modifié, něm. abgeänderter Titel). V tomto případě však nejde o vydání titulová. Je-li autorova tvorba ve vydání zpřístupněna dle příslušného výběrového kritéria, hovoříme o vybraných spisech (angl. selected works, fr. morceaux choisis, něm. ausgewählte Werke).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.