Tetragram

Z Encyklopedie knihy

Tetragram (z řec. tetra = čtyři, gramma = písmeno) čtyři hebrejské souhlásky JHVH označující boha Jahve. V kontextu titulních bordur s evangelijními náměty tuto podobu Božího jména užívala od 1564 Tiskárna bratrská na důkaz spojitosti Starého a Nového zákona. Symbol nalezneme též na soudobé vazbě bratrské. Užívali ho také mladší tiskaři a knihvazači ještě v 17. století, ale nelze vyloučit, že tehdy už pozbýval svou obsahovou hodnotu (např. jako středový motiv vlysů).


Lit.: BAUER, Zd.-KADLEC, O.: Tetragram v publikacích Jednoty bratrské. Časopis Národního muzea, ř. hist. 168, 1999, s. 44-52.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.