Textové písmo

Z Encyklopedie knihy

Textové písmo (z lat. textere = tkát, textum = utkané, angl. body type, fr. caractère de labeur, něm. Druckwerk-Schrift nebo Text-Schrift) menší tiskové písmo o velikosti nonpareillu (6 písmových stupňů) až cicera (12) užívané k sazbě běžných tiskárenských zakázek. Historické označení „chlebové“ (ze stněm. Brotschrift) je odvozeno z významu právě těchto písem pro denní obživu sazeče. Mladší název „dílové“, užívaný od přelomu 19. a 20. století, reflektuje jejich použití při sazbě textu literárních či vědeckých děl. Obecně platí, že stylově zaleželá textová písma se před úplným vyřazením ještě nějaký čas v tiskárnách užívala jako písma vyznačovací (např. rotunda a textura během 16. století). Morfologicky i funkčně odlišnou skupinou je akcidenční písmo.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.