Titulové vydání

Z Encyklopedie knihy

Titulové vydání (angl. title edition nebo reissue under a new title, fr. édition à la colle, něm. Titelausgabe) způsob distribuce homogenního nákladu, který se z obchodních důvodů na knižním trhu prezentuje několika odlišnými titulními listy současně (změněným názvem díla, změněným impresem). Klasický příklad poskytují Procházkovy edice děl starší české literatury, které za nakladatelského přispění Kašpara Widtmanna tiskl Jan Josef Diesbach, např. Oldřich Prefát z Vlkanova Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha 1786). V některých exemplářích, určených k distribuci knihkupcem, je impresum se jménem Widtmannovým, a ta část nákladu, kterou si pro obchodování ponechal tiskař, byla podepsána Diesbachem. Za vydání titulové se však nepovažuje ten druh vydání souborného, jehož jednotlivé svazky obsahují názvem rozdílné tituly. Odlišný typ představuje vydání obálkové.


Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.