Ukazovací ručka

Z Encyklopedie knihy

Ukazovací ručka (též manicula) je symbol ve tvaru ruky, nakreslený obvykle na okraji listu a ukazující na pasáž textu, kterou uživatel rukopisu považoval (z libovolného důvodu) za zvláště závažnou.

Autor hesla: Jindrich.marek