Univerzitní tiskárna – Oxford

Z Encyklopedie knihy

Tisk z Tiskárny univerzitní (Oxford 1750–1753). Milton, John: Paradisus amissus. Poema … latine redditum a Guilielmo Dobson (Oxford, e Theatro Sheldoniano 1750–1753). Titulní strana prvního dílu (1750) s vinětou obsahující autorův portrét. Antikvariát Meissner (Praha).

Univerzitní tiskárna – Oxford (Clarendon Press, Theatro Sheldoniano) institucionální tiskárna v Anglii existující od svých oficiálních počátků 1585 nepřetržitě dodnes jako vydavatelské centrum slovníkové a jiné filologické literatury. Pro potřeby univerzity v Oxfordu byla vybudována na základě královského privilegia, které jako „printer of the univerzity“ obdržel roku 1585 Joseph Barnes. Správci „University Press“ byli představitelé vyššího kléru, kteří z titulu svého duchovního úřadu působili také jako kancléři univerzity. Od 1671 až do konce života za provoz odpovídal oxfordský biskup John Fell (1625-1686), který ediční činnost instituce velmi těsně navázal na vědecké působení univerzity, např. Anthony Wood Historia et antiquitates universitatis Oxoniensis (Oxford 1674-1675). Roku 1672 tiskárnu rozšířil o nově založenou písmolijnu a 1678 o privilegované nakladatelství „Bible Press“. Roku 1699 přibyly Tiskárně nové prostory v divadelní budově, adaptované z financí arcibiskupa Gilberta Sheldona (1598-1677). Proto se impresa až do počátku 18. století formulovala „E Theatro Sheldoniano“. Do historie Tiskárny zasáhl také státník Edward Hyde of Clarendon (1609-1674). Jeho třísvazková History of the rebellion and civil wars in England (Oxford 1702-1704) zaznamenala obrovský čtenářský úspěch. Výtěžek z prodeje posloužil k přestěhování instituce do nových prostor v Clarendon House, jejichž název se stal od 1713 součástí úředního pojmenování instituce „Clarendon Press“. Toto historické označení bylo podrženo, i když se tiskárna roku 1829 přestěhovala do optimálně zařízených budov na Walton Street. K tiskárně patřila i papírna, která od 1875 dle indických vzorů produkovala extrémně tenký papír, užívaný pod názvem Oxford India Paper při výrobě Biblí. V roce 1880 byla zprovozněna filiálka v Londýně.


Lit.: CARTER, H.: A history of the Oxford University Press. Oxford 1975; AL [= KONEČNÝ, Al.?]: 500 let oxfordské univerzitní tiskárny. Typografia 82, 1979, s. 230; JOHNSON, J.-STRICKLAND, G.: Print and printing at Oxford to the year 1700. London-Oxford 1966; KONEČNÝ, Al.: Tiskárna oxfordské univerzity. Typografia 80, 1977, s. 298-299; MORISON, St.: John Fell, the University Press and the ,Fell‘ types ... bequeathed in 1686 to the University of Oxford. Oxford 1967.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 175-176.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.