Václav František Šír

Z Encyklopedie knihy

Václav František Šír (též Schier, 1804-1864) významný litograf pocházející z Nového Města na Moravě a školený od 1825 (1822?) pražskou Akademií. Umění litografie si osvojil u Antonína Machka, v jehož kamenotiskárně byl od 1822 zaměstnán. Produkce, na níž se podílel, byla obvykle označována „F. Schier lith. Gedr. und Herausgegeben v. A. Machek in Prag“. Po 1844, kdy dílnu zdědila vdova Terezie Machková, zde pracoval ještě dva roky jako vedoucí. V únoru 1846 si otevřel vlastní kamenotiskárnu, která byla spjata s českým společenským životem a patřila k nejlepším toho času v Čechách. Karel Chyba činnost Šírovy samostatné dílny mapuje v oblasti knižní ilustrace až od roku 1849.


Lit.: PRAHL, R. (a kol.): Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Praha 2000; ŠEBEK, J.: Malíř a litograf František Šír. Nové Město/M. 1964; WITTLICHOVÁ, J.-VONDRÁČEK, R. (a kol.): Litografie-kamenopis aneb počátky české litografie 1819-1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem. Praha 1996 (výstavní katalog Národní galerie v Praze).

Lex.: CHYBA 268 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; TOMAN 2. 539. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.