Vedlejší název

Z Encyklopedie knihy

Vedlejší název (angl. angl. alternative title, fr. titre alternatif, něm. Nebentitel) souhrnné pojmenování všech historicky podmíněných názvů přicházejících uvnitř publikace vyjma geneticky staršího názvu díla na hlavním titulním listu. Adjektivem „vedlejší“ jsou tyto alternativní názvy označovány proto, že zaplňují hřbet knihy, nacházejí se na knižních deskách (obálce), před titulním listem (frontispis, protititul, předtitul), nad textem jako záhlaví, uvnitř textu (norma, vnitřní titulní list) anebo na konci textu (explicit). Na rozdíl od hlavního názvu je všem vedlejším vymezen ve struktuře knihy zpravidla menší prostor, takže musejí vystačit s gnómicky orientační formou. Ta se u jedné a téže publikace může lišit i věcně. Přesto však vedlejší názvy zůstávají jedinou identifikační pomůckou, není-li hlavní titulní list zachován v úplnosti.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.