Vnitřní titulní list

Z Encyklopedie knihy

Vnitřní titulní list (angl. inserted title, fr. titre dans le texte, něm. Innentitel nebo Zwischentitel) prvek s informačním, estetickým a případně i ochranným významem sloužící k optickému rozřazení kompozičně ucelených částí publikace. S upevňováním pozice hlavního titulního listu se konstituoval jako jeden z vedlejších titulů už na konci 15. století. Textová složka zde byla zpravidla omezena jen na údaje vycházející z aktuálně uvozené části. Výtvarný potenciál se buď přidržoval pojetí hlavní titulní strany (např. opakovaným otiskem signetu), anebo byl zcela potlačen.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.