Vydání „ne varietur“

Z Encyklopedie knihy

Vydání „ne varietur“ (lat. nesmí být měněno) zvláštní typ autorizovaného vydání, v němž autor na titulní straně či v předmluvě upozornil, že předmětem edice je definitivní text, který nesmí být v budoucnosti již měněn.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.