Vzorník ornamentů

Z Encyklopedie knihy

Vzorník ornamentů učebnice obsahující teoretické pasáže a především praktické ukázky historického i soudobého ornamentu. Rukopisnými vzorníky se řídili středověcí iluminátoři i jejich pokračovatelé angažovaní k výzdobě prvotisků, které často a záměrně knižní dekor postrádaly. Bylo totiž počítáno s tím, že iniciály, drolerie i rubriky provede příslušný profesionál až po vytištění, aby výsledný artefakt maximální měrou připomínal produkt písařské dílny. Jedním ze vzorníků sestavených v polovině 15. století je pergamenový „das Göttinger Musterbuch“ (göttingenská Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek). Byl využit při iluminování některých exemplářů Biblia latina (Mainz? ca 1454?-1455), nazývané také Gutenbergova bible, nebo zkráceně dle počtu řádků „B 42“.

Od počátku 16. století se vzorníky šířily knihtiskem. Rané práce byly ještě součástí věcné literatury nazývané souhrnně Kunstbüchlein. Vzorníky se uplatňovaly ve výtvarné, knihtiskařské i knihvazačské praxi, v městské a zahradní architektuře, při výzdobě interiérů, návrzích nábytku atp. Jednu z nejstarších sérií pod názvem Leviores et extemporaneae picturae, quas grottescas vulgo vocant (Venezia 1541) vydal italský numizmatik Aenea Vico. Nedlouho poté vyšlo kupříkladu ještě album 40 listů jednostranně potištěných ornamenty Petera Flötnera (Zürich 1549, bez textu a bez titulního listu) a album Recueil de petits sujets d’ornemens et arabesques (Orléans 1550), jehož autorem je Jacques Androuet Du Cerceau.


Bibl.: DEBES, D.: Das Ornament, Wesen und Geschichte. Ein Schriftenverzeichnis. Leipzig 1956; DRUGULIN, W.: Verzeichnis von älteren Ornamentstichen aller Kunstschulen, Schreib- und Zeichenbüchern. Leipzig 1863; JESSEN, P. (ed.): Katalog der Ornamentstichsammlung der Staatlichen Kunstbibliothek Berlin. Bd. 1-2. Berlin 1936-1939 (repr. New York 1958, Utrecht 1986, Mansfield 1998).

Lit.: BANGE, E. F.: Peter Flötner. Leipzig 1926; BUTSCH, A. F.: Die Bücher-Ornamentik der Renaissance. Eine Auswahl stylvoller Titeleinfassungen, Initialen, Leisten, hervorragender italienischer, deutscher und französischer Officinen. Bd. 1 (Aus der Zeit der Frührenaissance), Bd. 2 (Die Buch-Ornamentik der Hoch- und Spätrenaissance). Leipzig-München 1878-1881; JESSEN, P.: Der Ornamentisch. Geschichte der Vorlagen des Kunsthandwerks seit dem Mittelalter. Berlin 1920; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; MITTLER, E.-FÜSSEL, St.: Gutenberg Digital. Die Göttinger Gutenberg-Bibel, Das Musterbuch und Helmaspergersches Notariatsinstrument. CD-ROM 1: Die vollständige Göttinger Gutenberg-Bibel mit insgesamt 1282 Faksimile-Seiten. CD-ROM 2: Das Göttinger Musterbuch; Helmaspergersches Notariatsinstrument; zahlreiche Vergrößerungen der Gutenberg-Bibel, insbesondere aus den enthaltenen 86 illuminierten Seiten, sowie zahlreiche ausgewählte Bibelstellen. München 2000; SCHUNKE, I.: Vom Einfluss der ornamentalen Vorlageblätter auf den Einbandschmuck. Gutenberg-Jahrbuch 1954, s. 290-303.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.