William Caxton

Z Encyklopedie knihy

William Caxton (ca 1422-1491) vzdělaný a bohatý kupec, písař a překladatel ve službách princezny Margarety z Yorku, nejstarší tiskař a nakladatel v Anglii. K typografickému řemeslu ho přivedly ambice programově obohacovat anglickou literaturu vlastní překladatelskou tvorbou. Poněvadž v Gutenbergově technologii velmi rychle rozpoznal mocnější nástroj, nežli bylo dosavadní pracné a časově náročné opisování, rozhodl se ač už dávno nemladý počátkem 70. let 15. století vyučit knihtisku v Kolíně/R.

První dílnu založil okolo roku 1473 v belgických Bruggách. Za nejstarší publikaci se dnes pokládá rytířský román Raoula Lefèvra Le recueil des histoires de Troyes (Brugge? ca 1473). Tento Caxtonův překlad z francouzštiny do angličtiny se považuje také za vůbec první tištěnou knihu, k jejíž ilustraci byl užit mědiryt. Vlepený frontispis s klečícím tiskařem odevzdávajícím své dílo princezně Margaretě se však zachoval pouze v jediném exempláři, a nelze tak vyloučit ani skeptickou hypotézu, že do knihy původně nepatřil. Lefèvrova adaptace vyprávění o trojánské válce je první knihou vytištěnou v anglickém jazyce, a proto se nabízí paralela s látkově příbuznou plzeňskou Kronikou trojánskou i s programovou snahou českých prvotiskařů také zpřístupňovat světské, čtenářsky oblíbené texty v češtině.

Caxtonova anglická verze Ezopových bajek (Westminster 1484). Aesopus: Vita et fabulae, angl. (Westminster, William Caxton 1484). Fol. 53a s bajkou o žábě a volovi. Repro: William Caxton 1976.

Do podzimu 1476, kdy Caxton i s tiskárnou přesídlil z Brugg do westminsterského opatství, vytiskl nejméně 7 publikací, z nichž jeho překlad Jacoba de Cessolis De ludo scachorum (Brugge? 1474) je poprvé opatřen konkrétní datací. Ve Westminsteru stihl roku 1476 vytisknout ještě 10 publikací, mezi nimiž jsou díla plodného anglického básníka 15. století Johna Lydgata, např. bajky The churl and the bird (Westminster? 1476?) či The horse, the sheep and the goose (Westminster? 1476?). Dále následovalo několik významných titulů anglické původní literatury, např. Geoffrey Chaucer The Canterbury tales (Westminster 1476-1477?) a The book of fame (Westminster ca 1483) či Thomas Malory Le morte d’Arthur (Westminster 1485). V Caxtonových překladech přichází Raoul Lefèvre L’histoire de Jason (Westminster? 1477?), Jacobus de Voragine Legenda aurea (Westminster ca 1483) či John Gower Confessio amantis (Westminster 1483, v explicitu ovšem vytištěn chybný letopočet 1493).

Necelých deset let po přesídlení z Brugg Caxton připravil první anglickou ilustrovanou knihu Mirror of the world (Westminster ca 1481), která obsahovala jednoduché, pravděpodobně z ciziny importované dřevořezy. Po tomto populárním přehledu astronomie a geografie následovaly další, např. druhé vydání šachové knížky Jacoba de Cessolis (Westminster? ca 1483) ilustrované takzvaným Mistrem Cessolisova díla ca 1483 (Meister des Cessolis). Westminsterskou tiskárnu opustilo dle dnešního povědomí na 100 publikací. Snad mezi 1476-1477 zde vyšla nejstarší dnes známá anglická jednolistová nakladatelská a knihkupecká nabídka. Samostatné nakladatelské působení je doloženo kupříkladu Caxtonovou spoluúčastí na vydání Missale Saresberiense (Paris 1487).

Jako signet sloužil tiskaři monogram umístěný v ornamentálně rámovaném obdelníku. Obě tiskárny disponovaly osmi různými řezy bastardy a textury, které dle domácí rukopisné tradice (stejně jako tou dobou v Čechách) pořídil belgický tiskař a písmolijec Jan Veldener. Písmo jakož i ostatní vybavení westminsterské dílny přešlo na Caxtonova nástupce Wynkyna de Worde. Typografická kvalita publikací i Caxtonův nedocenitelný význam pro rozvoj anglické renesanční literatury byly zhodnoceny poměrně brzy a již v 17. století se jeho produkce stala předmětem náruživé sběratelské činnosti.


Bibl.: RICCI, S. de: A census of Caxtons. Illustrated monographs issued by the Bibliographical Society, No. XV. Oxford 1909 (repr. Mansfield, CT 2000).

Lit.: BLADES, W.: The biography and typography of William Caxton. London 1877; BLADES, W.: The life and typography of William Caxton. Vol. 1-2. London 1861-1863; BLAKE, N. F.: Continuity and change in Caxton’s prologues and epilogues: the Bruges period. Gutenberg-Jahrbuch 1979, s. 72-77; BLAKE, N. F.: Continuity and change in Caxton’s prologues and epilogues: Westminster. Gutenberg-Jahrbuch 1980, s. 38-43; GECK, E. (ed.): Das Wort der Meister. Bekenntnisse zu Schrift und Druck aus fünf Jahrhunderten. Berlin-Frankfurt/M. 1966; HELLINGA, L.: Caxton in focus. The beginning of printing in England. London 1982; HELLINGA, L.: William Caxton, Engelands eerste drukker, en de Nederlanden. Den Haag 1976; HITTMAIR, R.: Aus Caxton Vorreden und Nachworten. Leipzig 1934; MOSELEY, J. (ed.): Caxton international congress 1976. Eight papers presented. London 1976-1977 (Journal of the Printing Historical Society 11); MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963; NEEDHAM, P.: The printer & the pardonner. Washington 1986; NEEDHAM, P.: William Caxton and his Cologne partners. In: Ars impressoria … eine … Festgabe für Severin Corsten. München 1986, s. 103-131; POLLARD, A. W.: William Blades and Caxton’s work at Cologne. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 237-240; WILLIAM CAXTON. An exhibition to commemorate the quincentenary of the introduction of printing into England. British Library … 1977. London 1976.

Lex.: GELDNER 2. 342-344. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.