Zachariáš Ariston

Z Encyklopedie knihy

Zachariáš Ariston (též ZA, ZAK, zemř. 1606) bratrský kněz působící od roku 1600 až do konce života v Ivančicích. Spolu s Janem Němčanským se podílel mimo jiné na revizi Blahoslavova Nového zákona z roku 1568. Iniciály ZA jsou proto na maureskní vinětě s Beránkem v Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon (druhé vydání Kralice 1601). Iniciály ZAK, v nichž písmeno K značí patrně „kněz“, se nacházejí spolu s dalšími (IB, Václav Elam, Jan Lanecius, Jakub Narcis, Bartoloměj Němčanský a Samuel Silvestr) též na ornamentálním dřevořezu v bratrských dílech Písničky duchovní v nově vydané (Kralice 1602) a Katechismus (Kralice 1604).


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.