Zachariáš Dominik Aksamítek z Kronenfeldu

Z Encyklopedie knihy

Zachariáš Dominik Aksamítek z Kronenfeldu (též Acsamitek, 1611-1691) český rodák působící od roku 1657 až do konce života jako uznávaný sazeč a tiskař Tiskárny Kongregace propagandy víry v Římě. Je pravděpodobně totožný se Zachariášem Aksamítkem (též Acsamitek), faktorem pražské Tiskárny arcibiskupské (přinejmenším 1642) a bratislavské Tiskárny arcibiskupské (1647-1648). Impresa některých jeho římských tisků mají podobu „per Zachariam Dominicum Acsamitek à Kronenfeld Boemum Pragensem, linguarum orientalium typographum“. Řemeslo převzal Aksamítkův syn Francesco Mario Aksamítek. Od 60. let působil v Římě také Aksamítkův synovec Jan Jakub Komárek.


Lit.: BERÁNKOVÁ, H.: Činnost tiskařské rodiny Komárků v Římě. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 12. Praha 1995, s. 59-73; BERÁNKOVÁ, H.: Tiskařská bohemika ze 16.-18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice v Římě. Sv. 1-2. Praha 2002; CHYBA, K.: Jan Jakub Komárek, český tiskař v Římě. Ročenka Univerzitní knihovny 1956. Praha 1958, s. 162-184; TINTO, G. A.: Giacomo Komarek, tipografo a Roma nei sec. XVII.-XVIII. ed i suoi campionari di caratteri. Bibliofilia 75, 1943, s. 189-225.

Lex.: CHYBA 46. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.