Zachariáš Solín

Z Encyklopedie knihy

Zachariáš Solín (též ZS, ZSS, zemř. 1596) bratrský kněz a správce Tiskárny bratrské narozený ve Slavkově u Brna. Příjmení si zvolil z obdivu ke svému předchůdci Václavu Solínovi, jehož funkce v Tiskárně mu byla 1564 svěřena. Jako typograf i správce převážel na jaře roku 1578 Tiskárnu z Ivančic do Kralic. Monogram ZS nacházíme v jedné iniciále kancionálu Písně duchovní evangelistské (Ivančice 1572), na maureskní vinětě s karafiátem v kancionálu Písně duchovní evangelistské (Ivančice 1576) a v prvním vydání jednodílné Bible české neboli Kralické (Kralice 1596). Monogram složený z kurentních písmen Z SS (druhé S značí původ Slavkovský), přichází v maureskní vinětě s karafiátem v kancionálu Písně duchovní evangelistské (Kralice 1594). Před smrtí stačil Solín ještě dokončit poslední svazek svého nejnáročnějšího úkolu, totiž Nový zákon šestidílné Bible české neboli Kralické (Kralice 1579-1594). Jako nástupce si vychoval Samuela Silvestra a Václava Elama.Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; FIALOVÁ, Vl.: Bratrské tisky, jejich impresoři a nález liter v Kralicích. In: Knihtisk a Univerzita Karlova (red. L. Vebr). Praha 1972, s. 99-145; FIALOVÁ, Vl.: Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible. Brno 1968; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139; VÁVRA, I.: Kralická tiskárna, tiskaři a jejich dílo. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 63-80.

Lex.: JIREČEK 2. 240-241. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.