Zoomorfní iniciála

Z Encyklopedie knihy

Verze z 28. 12. 2018, 19:34, kterou vytvořil Milada.studnickova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Zoomorfní iniciála S(ynagoge). Sedlecký antifonář, Praha, Národní knihovna ČR, XIII A 6, pag. 160. Čechy, ca 1250
Zoomorfní iniciála R(esurrexi) je z části tvořena tělem pelikána, jenž krmí mláďata svou vlastní krví (typologický příměr ke zmrtvýchvstalému Kristu). Misál, Opava, Zemský archiv, pobočka Olomouc, CO 585, fol. 163v. Olomouc, konec 13. století.

(něm. zoomorphe Initiale, angl. zoomorphic initial, fr. initiale zoomorphe, it. iniziale zoomorfa)

Iniciála tvořená tělem zvířete či monstra, srv. též figurální iniciála. Zoomorfní iniciály se ve větším množství poprvé objevily v severofrancouzských a severoitalských rukopisech 7. a 8. století.

Literatura: JAKOBI, Ch.: Buchmalerei: Ihre Therminologie in der Kunstgeschichte, Berlin 1997, s. 63; SAUERLÄNDER, W.: Initialen. Ein Versuch über das verwirrte Verhältnis von Schrift und Bild im Mittelalter, Wolfenbüttel 1999.

Autor hesla: Milada.studnickova